Érdekképviseleti program a falusi kisboltok megmaradásáért

Európai Uniós forrásból meghirdetésre került a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása, amelyre a Dél-Alföldi régióban sikeres pályázatot nyújtott be a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ, mint konzorciumvezető és a COOP Bács-Kiskun Megyei Szövetsége, mint konzorciumi partner. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében kerül megvalósításra, ehhez az érdekképviseletek közel 50 millió forint támogatást kaptak.

A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztésére a GINOP-5.3.5-18 kódszámú pályázati felhívásra azért jött létre konzorciumi együttműködés a két megvalósító érdekképviselet között, hogy a Dél-Alföldi régióra fókuszálva az érdekképviseletek közös programot bonyolítsanak le a szakmailag hozzájuk tartozó falusi kisboltok megmaradása érdekében az érintett vállalkozói kör bevonásával. Ennek érdekében a konzorciumi partnerek megkötötték a támogatási szerződést, amelynek azonosítószáma GINOP-5.3.5-18-2020-00184 és témája a „Program a falusi kisboltok megmaradásáért”.

A konzorciumi partnerek közel az országos érdekegyeztetés intézményrendszerében folyamatosan kezdeményezték a falusi kisboltok talpon maradását biztosító program kialakítását, mert a működésük során vállalkozói és kistelepülési visszajelzésekből megállapították, hogy az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató boltok esetén egyre általánosabb jelenség a munkaerőhiány, és ezzel együtt a településekről történő elvándorlás, csökkenő lélekszám miatt a bevétel csökkenés is, így egyre nehezebb gazdaságosan működtetni ezeket a boltokat. A kistelepüléseken ezekre a boltokra különösen szükség van, mert jellemző, hogy sok az idős korosztályhoz tartozó helybeli lakos, akik sokszor nem képesek nagyobb távolságra utazni azért, hogy a napi élelmiszer árucikkekhez hozzájussanak. A probléma felismerését követően most már a boltok talpon maradásával foglalkoznak egyrészről helyben az önkormányzatok, másrészről a vidékfejlesztési program keretében önálló forrást és programot fogalmazott meg Magyarország Kormánya is. A konzorciumi partnerek az érintett vállalkozói kör bevonásával ehhez a programhoz, illetve ennek sikeréhez kívánnak hozzájárulni úgy, hogy a Dél-Alföldi régióban lebonyolítanak egy komplex kísérleti programot, és ennek tapasztalatait átadják a kormányzat, a széles nyilvánosság és a többi régió számára.

A komplex program keretében az érdekképviseletek együttműködési megállapodást kötnek a közreműködő vállalkozókkal, részvételükkel lebonyolítanak egy szakmai kutatást kérdőíves mélyinterjúkkal, és ezt egy tanulmány keretében feldolgozzák. A tapasztalatokat vállalkozói fórumokon ismertetik, a helyszínen egyéni ügyfélfogadással tanácsadást nyújtanak, valamint ingyenes kompetenciafejlesztő képzést adnak.

A projekt megvalósítási időszaka: 2021.03.01-2022.02.28.

A programmal kapcsolatban további információ kérhető:
Dr. Rohály Vanda projektmenedzser
+36 1 455 5447
afeosz535projektek@gmail.com